Orthofix®

 • Osnovne informacije
 • Način korišćenja
 • Iskustva
 • Naručivanje
Osnovne informacije

Osteoartroza (OA) predstavlja najčešće hronično zglobno oboljenje, koje se javlja češće kod starijih osoba, ali takođe ima sve veću tendenciju pojave u srednjoj dobi kod radno aktivnog stanovništva, a bol u zglobu, ukočenost, deformitet i gubitak funkcije dovode do hroničnog invaliditeta. 

OA se manifestuje morfološkim, biohemijskim, molekularnim i biomehaničkim promenama ćelija hrskavice, koštanih ćelija, kao i ekstracelularnog matriksa. 

Ovi događaji dovode do razmekšavanja hrskavice, fibrilacije, ulceracija i njenog gubitka, kao i skleroze, očvršćavanja subhondralne kosti i formiranja novih koštanih formacija (osteofita) i subhondralnih cisti.

Svi procesi su pokrenuti i praćeni produkcijom proinflamatornih citokina i faktora rasta uz aktivnost inflamatornih ćelija, tako da se OA smatra pravim zapaljenskim procesom u zglobovima koji prati i/ili prethodi degenerativnom procesu.

Faktori rizika za OA su brojni, ali su najznačajniji sljedeći: gojaznost, hiperglikemija, hiperholesterolemija, dijetalna ishrana (nedostatak vitamina C i antioksidanasa), starija dob, ženski pol, koštana gustina (veća koštana gustina), polni hormone, fizička aktivnost, zglobni deformiteti (urođeni ili stečeni), povreda i repetitivne povrede, mišićna slabost i genetska predispozicija.

U kliničkom nalazu su najznačajniji: otok zgloba, bolna osjetljivost zgloba, zglobni deformiteti/subluksacije, poremećen hod, kao i izmjena mekih tkiva i burzi.

AKTIVNI SASTOJCI (dnevna doza – 2 tablete):

 • Glukozamin-sulfat 1500 mg
 • Hijaluronska kiselina
 • MSM( METILSOLFONILMETAN)
 • Kurkuma

 

Način korišćenja

INDIKACIJE:

 • Osteoartroza
 • Reumatoidni artritis
 • Sportske povrede
 • Za brži oporavak nakon traume
 • Osteoporoza (kao pomoć usled velikog opterećanja zglobova, usled smanjenje potporne funkcije kostiju)

DOZIRANJE: 

Preporučena dnevna doza je 2 tablete dnevno uz obrok, ili u skladu sa preporukom Vašeg lekara.

Koristiti u kontinuitetu 2-3 meseca

Iskustva

Naručivanje

Ukoliko želite da naručite ovaj proizvod, možete nas kontaktirati.

   Cart